පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා නිෂ්පාදන

team (2)

වසර 15 කටත් වඩා වැඩි කාලයක් වියන ලද නොවන නිෂ්පාදන යන්ත්‍රයක් සහ තෙත් පටක සෑදීමේ යන්ත්‍රයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ශක්තිමත් හා වෘත්තීයමය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත.

අපේ සභාපති ෂෙන් ෂිගෑං මහතා අපේ ප්‍රමුඛ හා ප්‍රධාන ඉංජිනේරු ද වේ. අප සතුව ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරුවන් 3 දෙනෙක්, වැඩ මුර නායකයින් 15 ක්, සේවකයින් 60 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටිති.

වියන ලද නොවන නිෂ්පාදන උපකරණ සහ උණුසුම් කැපුම් යන්ත්‍ර තාක්‍ෂණයන් පිළිබඳ පේටන්ට් බලපත්‍ර 50 කට වඩා අප සතුව ඇත.