අපි ගැන

ඉහළ කීර්ති නාමය

 • factory-(8)

ඩෙලේ

හැදින්වීම

ජියැංසි ඩෙලි බුද්ධිමත් තාක්‍ෂණ සමාගම, 2010 දී ආරම්භ කරන ලදී. වසර ගණනාවක සංවර්‍ධනයෙන් පසු, චීනයේ රෙදි වියන ලද රෙදි සැකසුම් උපකරණ කර්මාන්තයේ අප සමාගම ඉදිරියෙන්ම සිටින අතර, අමු ද්‍රව්‍ය වලින් ව්‍යාපාරය මෙහෙයවන ප්‍රථම සමාගම එයයි. —- උපකරණ නිෂ්පාදනය —- නොවියන ලද රෙදි නිෂ්පාදන .එය පූර්ණ කර්මාන්ත දාම ව්‍යවසායයකි ..

 • -
  2010 දී ආරම්භ කරන ලදි
 • -+
  අවුරුදු 30 ක පළපුරුද්ද
 • -+
  නිෂ්පාදන 10 කට වඩා
 • -+
  විදේශ වෙළෙඳපොළ

නිෂ්පාදන

උණුසුම් නිෂ්පාදන

පුවත්

මුලින්ම සේවාව